Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési tájékoztató a MAFILMRENT Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, valamint a MAFILMRENT Kft. által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az adatok megőrzésének idejét, a személyes adatok címzettjeit és a címzettek kategóriáit, továbbá az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.